Dowiedz się dlaczego warto aplikować do DAB Pumps Poland

30/05/2018

Koalicja Przyjaznej Rekrutacji
  • Kategoria: Artykuły

PRZYJAZNA REKRUTACJA W DAB PUMPS POLAND

Logotyp Koalicji ds. Przyjaznej Rekrutacji to zobowiązanie i gwarancja, że proces rekrutacyjny jest profesjonalny na każdym z poziomów a budowanie relacji z kandydatami zaczyna się od zamieszczenia ogłoszenia o pracę. Wymagania, które stawia sobie firma DAB Pumps wobec osób zainteresowanych pracą w branży zarządzania gospodarką wodną to pewność, że dane kandydatów są bezpieczne, proces rekrutacyjny jest profesjonalny i biznesowy a kandydaci otrzymują informację zwrotną.
Jeśli zastanawiasz się nad aplikowaniem do nas, zapoznaj się ze ścieżką rekrutacyjną i filarami procesu aplikacyjnego.

Jedną z nadrzędnych wartości w firmie DAB Pumps jest prowadzenie biznesu z transparentnymi procesami na każdym z poziomów, nie tylko rekrutacji. Komunikacja wewnętrzna i wartości korporacyjne są kluczowym elementem budowania marki. Zobowiązujemy się do szukania rozwiązań, w których kandydaci i pracownicy będą mieli pewność, że są odpowiednio zmotywowani i zwiążą się z firmą na dłuższy okres.
Przystąpienie do Koalicji Przyjaznej Rekrutacji to zaproszenie do firmy życzliwej kandydatom, dbającej o kompetencje przyszłości, czyli odpowiedzialność w każdym procesie biznesowym, to również odpowiedzialność za doświadczenie kandydata w trakcie procesu rekrutacyjnego i wdrożenia w obowiązki pracownicze.

Decyzji o podjęciu nowych wyzwań zawodowych często towarzyszy stres i niepewność, czynniki te bardzo często mają wpływ na jakość przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Mając świadomość jak silnie destrukcyjne mogą oddziaływać na kluczowy moment, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna, zaprosiliśmy do współpracy profesjonalistów ze świetnymi praktykami biznesowymi w zakresie rekrutacji.
Firma Randstatd to marka na rynku łączącym Klientów szukających pracy i firm poszukujących pracowników. To również firma, która dba o dobre praktyki rekrutacyjne zatrudniając wewnętrznie wysoko wykwalifikowanych rekrutrów. Jako branża HR odpowiada na potrzeby kandydatów z różnych branż, rozwijając przyjazne narzędzia pomagające ułatwić optymalne wykorzystanie potencjału aplikantów oraz redukcję czynników niezależnych, choćby takich jak stres, dbających o atmosferę na spotkaniu sprzyjającą jak najlepszemu poznaniu kandydatów i indywidulanym dopasowaniu profilu kandydata zgodnego z wartościami firmy DAB Pumps.

Bycie członkiem koalicji Przyjaznej Rekrutacji to zapewnienie Kandydatów, że:

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów działając zgodnie z obwiązującymi w Polsce przepisami oraz korzystając z narzędzi przygotowanych do ochrony danych personalnych.

Rekrutacja nie wykracza poza relacje B2B a rozmowa jest prowadzona w ramach posiadanych kompetencji i oczekiwań obydwu stron. Bardzo ważny jest dla nas szacunek do kandydatów, dbamy o jakość poświęconego nam czasu oraz eliminujemy działania dyskryminujące.

Jasno precyzujemy zakres obowiązków, kompetencji twardych i miękkich w zamieszczanych ofertach pracy. Opisy stanowisk są przygotowywane rzetelnie oraz jasno sformułowane.

Dbamy o szybki przepływ informacji na temat procesu pomiędzy Menadżerami decydującymi o zatrudnieniu kandydata, przez co informacja o zatrudnieniu jest przekazywana w krótkim czasie od pierwszego spotkania. Jednak ze względu na pewność słuszności decyzji, kluczowym czynnikiem jest jakość procesu. W przypadku każdego przedłużenia się czasu zobowiązania do udzielenia odpowiedzi, zawsze informujemy kandydatów drogą elektroniczną.

Rozmowa kwalifikacyjna jest profesjonalna i kompetentna, nie wykracza poza tematy związane z doświadczeniem i motywację kandydatów. Jednocześnie ważne jest dla nas aby obydwie strony miały szansę się poznać i traktować jako partnerzy biznesowi, dlatego też jesteśmy otwarci na budowanie relacji z kandydatem wybierając rozmowę zamiast wywiadu.

Co zapewniamy wszystkim kandydatom aplikującym do DAB Pumps?

Informację zwrotną na temat procesu rekrutacyjnego wysyłaną w formie mailowej
Rezerwujemy czas i jesteśmy przygotowani na pytania zadawane przez kandydatów, istnieje również możliwość dopytania o szczegóły drogą telefoniczną lub mailową po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej.

Informujemy o zakończonym procesie rekrutacyjnym drogą mailową.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji została powołana w czerwcu 2013 roku. Do akcji przystąpiło już ponad 320 Pracodawców dbających o doświadczenie kandydatów zdobyte w procesach rekrutacyjnych.