W DAB wierzymy, że upowszechnienie i znaczny rozwój handlu elektronicznego oraz ogólnie wszystkich rozwiązań cyfrowych stanowi ogromną szansę na rozwój naszej działalności w nadchodzących latach.


Na przestrzeni lat panorama cyfrowa zwielokrotniła kanały sprzedaży dla firm, dając im możliwość dotarcia do potencjalnych klientów i utrzymania obecnych w krótszym czasie i niezależnie od ich geolokalizacji. Jednocześnie dodało to złożoności w sposobie ich działania, interakcji i wspierania swoich klientów. W tym kontekście możliwości i nieodłącznego ryzyka, naszą misją jest pozostanie wiernym etyce korporacyjnej, która charakteryzuje sposób prowadzenia przez nas działalności.  Chcemy wspierać naszych partnerów biznesowych w ich internetowej sprzedaży produktów DAB, a jednocześnie zapewnić, że zachowamy korzyści dla użytkownika końcowego. Dlatego niezwykle ważne jest dla nas utrzymanie wiarygodności marki DAB i czuwanie nad profesjonalizmem naszych internetowych partnerów biznesowych.


Nasze produkty są cennym aktywem i integralną częścią wizerunku i reputacji DAB, tak, jak postrzegają ją wszystkie zainteresowane strony oraz klienci; wyrażają naszą misję, nasze wartości, naszą strategiczną wizję i umożliwiają nam utrzymanie najwyższych standardów zadowolenia klientów, przy jednoczesnej lepszej ochronie i kontroli wiarygodności naszej marki oraz wszelkiej własności intelektualnej. W tym celu wprowadziliśmy niniejszą Politykę Sprzedaży Internetowej, która pozwoli nam w przejrzysty sposób zapewnić niezbędne wsparcie wszystkim naszym partnerom biznesowym, którzy zdecydują się na sprzedaż internetową, a także dadzą większą pewność co do pochodzenia i oryginalności produktów wszystkim klientom, którzy nabywają Produkty DAB.


Polityka sprzedaży internetowej ma zastosowanie - bez wykluczenia lub dyskryminacji - wyłącznie do sprzedaży online i do wszystkich nabywców naszych Produktów oraz tych, którzy obecnie sprzedają lub w przyszłości będą sprzedawać nasze Produkty za pośrednictwem własnej witryny e-commerce lub innej platformy dystrybucji cyfrowej.


Wszyscy sprzedawcy internetowi DAB muszą działać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie i jednocześnie muszą zapewnić, że wszyscy ich kupujący, którzy zamierzają sprzedawać produkty DAB w swoich sklepach internetowych, działają w ten sam sposób.


Polityka sprzedaży internetowej podzielona jest na sześć działów:

  1. Definicje
  2. Wytyczne: jak promować produkty DAB w swoim sklepie internetowym
  3. Jak reklamować „produkty popularne”
  4. Jak zostać Autoryzowanym Sprzedawcą DAB
  5. Stosowanie, monitorowanie i naruszenia
  6. Pozostałe postanowienia